NİSAN 22

İÇİNDEKİLER

SAYFA 4
EDİTÖR MEKTUBU

SAYFA 5
BAŞKANIN MEKTU
PLARI
Başkan Shekhar Mehta'nın Mayıs Mektubu

SAYFA 7
VAKIF PENCERESİNDEN
Rotary Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanının Mesajı
   
SAYFA 8 - 9
ÇEŞİTLİLİK, EŞİTLİKÇİLİK VE KAPSAYICILIK
UR'nin yeni prensipleri
SAYFA 10  - 11
TÜZÜK KONSEYİ
UR'nin Yasama Konseyi Toplantısı Evanston'da yapıldı

SAYFA 12 - 15
RYLA - ROTARY YARININ LİDERLERİNİ ARIYOR
Mavi Ege Denizi RK DB Şule Kükrer

SAYFA 16 - 17
DEĞİŞİM İÇİN EYLEM PLANI
UR'nin Etki, Erişim, Birleşme ve Uyum prensipleri

SAYFA 18 - 20
İÇİMİZDEN BİRİ

Altan Arslan 2430. Bölge GDG

SAYFA 22 - 23
ROTARY'YE ÖZEL GAZETE
Bursa Kulüplerine Özel Hürriyet Rotary Gazetesi

SAYFA 24 - 25
HAYATA SANAT KAT
Didem ile müzik yolculuğu - DB Didem Mülayimsi Argüden
SAYFA 26 - 27
TOPLUM LİDERLERİ GELİYOR 2022

Ufuk Geliştirme ve Liderlik Eğitimi Seminerleri Dizisi
SAYFA 28 - 29
GELECEĞİ DÜŞÜNMEYE DAVET
Konuk Yazar: GDB Mehmet Adıgüzel Levent RK
SAYFA 30
NEDEN ATATÜRK
Kızılay Rotary Kulübü projelerini fonlamak için kaleme alınan kitap
SAYFA 31
SAĞLIK PROJESİ - İŞİTME ENGELLİLERE DESTEK
Yıldırım Bayezid RK
SAYFA 32
MODA - TURUNCU MU PORTAKAL RENGİ Mİ?
Arzu Yetiş Kocatepe - Ispartakule RK
SAYFA 34 - 34
GURME : İYİ Kİ VARSIN AYRAN
Deniz Gürsoy Fındıklı RK
SAYFA 36
DERGİ İLAN TARİFESİ
SAYFA 38 - 47
BÖLGELERİMİZDE KULÜPLERİN FAALİYETLERİ
SAYFA 49
HOUSTON KONVANSİYONU
Yıldız Gücü
SAYFA 50
DERGİ İLAN TARİFESİ
SAYFA 38 - 47
BÖLGELERİMİZDE KULÜPLERİN FAALİYETLERİ