KÜNYE

Kurucusu
2430. Bölge

Kuruluş yılı
1988

Rotary Yayın ve İletişim Hizmetleri A.Ş. adına sahibi
Güneş Ertaş

Yönetim Kurulu
GDG Nezih Bayındır (Başkan),
GDG Ali Gökben (Başkan Yrd.), GDG Nedim Atilla (Başkan Yrd.), 
GDG Akın Gökyay, GDG Güneş Ertaş, GDB Murat Sevinç (Editör), GDG Özcan Albak


Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Murat Sevinç

Yayın Kurulu
Mehmet Altay, Teoman Kaynar, Ayda Özeren, Nedim Atilla Murat Sevinç

Rotary Dergisi aylık yayınlanır
Dergide yayınlanan yazıların fikir sorumluluğu yazı sahiplerinindir
Dergide yer alan yazılar “Rotary Dergisi” adı belirtilerek iktibas edilebilir

Yayın Türü: Yaygın Süreli yayın
(Ayda bir dijital olarak yayınlanır)

Merkez
Hürriyet Bulvarı No: 4/1 Kavala Plaza 405 İZMİR
Tel: (232) 441 05 16
Fax: (232) 441 04 21
e-mail:rotarydergisi@gmail.com

Her türlü haberleşme adresi
Murat Sevinç

Tel: (542) 611 06 06
e-mail:msevinc@gmail.com

rotarydergisi@rotary2420.org
 

 

 
Preferences
 
Preferences
 
Preferences
 
Preferences
 
Preferences
§
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
-
=
Backspace
 
Tab
q
w
e
r
t
y
u
i
o
p
[
]
 
Return
 
 
capslock
a
s
d
f
g
h
j
k
l
;
'
 
shift
`
z
x
c
v
b
n
m
,
.
/
shift
 
 
English
 
 
alt
alt
 
 
Preferences