TEMMUZ - AĞUSTOS 2018

İÇİNDEKİLER

SAYFA 4
EDİTÖR MEKTUBU
SAYFA 6-7
BAŞKANIN MEKTUBU

Başkan Barry Rassin'in Temmuz - Ağustos Mektupları
SAYFA 8
VAKIF PENCERESİNDEN
Rotary Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı'nın mektupları
  
   
SAYFA 10 - 11
ROTARY DÜNYASINDAN ÖZETLER
Rotary kulüpleri dünyada neler yapıyor
SAYFA 12 - 17
BANA "BARRY" DEYİN
Uuslararası Rotary Başkanı Barry Rassin'i tanıyalım
SAYFA 18-23
UR'NİN TORONTO KONVANSİYONU
Uluslararası Rotary'nin 109. Konvansiyonu Toronto'da yapıldı
SAYFA 24
KONVANSİYONDA TÜRK ROTARYENLER
Toronto Konvansiyonuna katılan Türk Rotaryenlerinden resimler
   
SAYFA 26 - 29
UR YENİ DİREKTÖR VE MÜTEVELLİLERİ
UR'nin 1 Temmuz'da göreve başlayan yeni direktörleri ve Vakfın yeni mütevellileri 
SAYFA 30 - 31
KULÜPLERİN YENİ YÖNTEMLERİ
Kulüplerin başarılı çalışmalarında yeni yöntemler
SAYFA 32
BİR GENÇLİK DEĞİŞİM ÖĞRENCİSİNİN İZLENİMLERİ
Meksika'ya değişim programıyla gidden Zeynep Akıncı'nın yazdıkları
SAYFA 33
ROTARY VE GENÇLİK
GDB Ekrem Yazar
   
SAYFA 29 - 37
KULÜPLERDEN HABERLER
Üç bölgemizin kulüplerinin faaliyetleri
SAYFA 38 - 39
UR'DEN HABERLER
Uluslararası Rotary ile ilgili haberler
SAYFA
DERGİ İLANLARI
Rotary Dergisinde yer alan ilanlar