MART - NİSAN 2013

 

İÇİNDEKİLER

SAYFA 6-7
BAŞKANIN MEKTUBU

Başkanın Mektupları
SAYFA 12 - 14
RON BURTON
Uluslararası Rotary 2013-
14 başkanı Ron Burton ile
söyleşi
ROTARY DÜNYASI
29-Kulüp Haberleri
36-Uluslararası Rotary’den
haberler

38-Gülerek keyif alarak
39-İngilizce özetler
 
SAYFA 8
VAKIF PENCERESİNDEN
Wilf Wilkinson’un mektubu
 
SAYFA 19 - 26
ROTARY DERGİLERİ
Uluslararası Rotary’de
yayınlanan dergiler, yapıları
ve Rotary Dergisi’nin
hikayesi ve mali tabloları
 
   
SAYFA 10 - 11
DÜNYADAN ÖZETLER
Dünyada Rotary Kulüpleri
neler yapıyor?