MAYIS - HAZİRAN 2019

İÇİNDEKİLER

 

SAYFA 4
EDİTÖR MEKTUBU
SAYFA 6-7
BAŞKANIN MEKTUBU

Başkan Barry Rassin'in Mayıs- Haziran Mektupları
SAYFA 8
VAKIF PENCERESİNDEN
Rotary Vakfı Mütevelli Heyetinin Mektubu
 
   
SAYFA 9
BÖLGE BAĞIŞLARI
5 soruda Bölge Bağışları / Margie Horning
SAYFA 10 - 11
DÜNYA ÇOCUK FELCİ GÜNÜ İÇİN KÜRESEL FİKİRLER
Rotary kulüpleri dünyada neler yapıyor
SAYFA 12 -17
BÖLGELERİMİZİN ASAMBLELERİ 
242, 2430 VE 2440. Bölgelerin Asambleleri tamamlandı
SAYFA 18 - 19
YASAMA KONSEYİ SONUÇ RAPORU
3 Yılda bir yapılan Yasama Konseyinin 2019 yılı sonuçları
SAYFA 20 - 23
HAMBURG KONVANSİYONU
UR'nin 110. konvansiyonuna Hamburg ev sahipliği yaptı
   
SAYFA 24 - 25
UR'NİN FOTOĞRAF YARIŞMASI
UR'nin Fotoğraf Yarışması sonuçları belli oldu
SAYFA 26 - 27
YENİ KULÜP YÖNTEMLERİ
Rotary'nin değişen kurallarına farklı uyum sağlama
SAYFA 28
UR'NİN BAŞKANI OLACAK İLK ALMAN
Holger Knaack ile Dave King'in röportajı
SAYFA 29 - 30
ÜYELERİMİZ İLE GÜÇLÜYÜZ
2430. Bölgenin Üyelik artışı başarısı / Avrupa Editörleri Toplantısı
SAYFA 32
HASAT ZAMANI
G
DB Ekrem Yazar
SAYFA 33 - 41
ROTARY KULÜPLERİMİZİN AKTİVİTELERİ
Bölgelerimizdeki Rotary Kulüp Faaliyetlerinden Haberler
SAYFA 42 - 43
UR'DEN HABERLER
Uluslararası Rotary'deki son gelişmeler
DERGİDE YER ALAN İLANLAR