MAYIS - HAZİRAN 2013

İÇİNDEKİLER

SAYFA 4
EDİTÖR MEKTUBU
   

SAYFA 6-7
BAŞKANIN MEKTUBU

Başkanın Mektupları
   

SAYFA 8
VAKIF PENCERESİNDEN
Wilf Wilkinson’un mektubu
   

SAYFA 9 - 13
BÖLGE ASAMBLELERİ
2430 VE 2440. Bölgenin asambleleri
   

SAYFA 14 - 15
DÜNYADAN ÖZETLER
Dünyada Rotary Kulüpleri
neler yapıyor?

SAYFA 16 - 17
2440. BÖLGEDE 2012-13 DÖNEMİ
2440. Bölge 2012-13 Dönem Guvernörü Güneş Ertaş’ın
kaleminden dönemin faaliyetleri

 

SAYFA 18 - 19
UR 8. FOTOĞRAF YARIŞMASI SONUÇLARI
Uluslararası Rotary’nin her yıl düzenlediği yarışmayı kazananlar

 

SAYFA 22
TOPLUM VE TERÖR
GDB Ekrem Yazar

 

SAYFA 31 - 39
KULÜP HABERLERİ

 

SAYFA 40 - 41
ULUSLARARASI ROTARY’DEN HABERLER

 

ROTARY DÜNYASI
40-Gülerek keyif alarak
41-İngilizce özetler

   

 

 
Preferences
 
Preferences
 
Preferences
§
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
-
=
Backspace
 
Tab
q
w
e
r
t
y
u
i
o
p
[
]
 
Return
 
 
capslock
a
s
d
f
g
h
j
k
l
;
'
 
shift
`
z
x
c
v
b
n
m
,
.
/
shift
 
 
English
 
 
alt
alt
 
 
Preferences